Trang sức Shaiya

Giỏ hàng 0 sản phẩm trong giỏ hàng

thống kê

Lượt truy cập: 4667826
Số người online: 5

Bản đồ

Sản phẩm > Trang sức nữ > Nhẫn nữ
- Chất liệu     : Bạc cao cấp 925 không xi mạ
- Đá              : Cubiczirconia
- Màu sắc     : Trắng , Đen , Xanh
- Mua ngay / làm theo yêu cầu
- Xi mạ Rhodium ( vàng trắng ) và khắc chữ theo yêu cầu
- Chế tác     : Trang sức Shaiya
Nhẫn nữ Shaiya - Trẻ trung và Thời trang
- Chất liệu     : Bạc cao cấp 925 không xi mạ
- Đá              : Cubiczirconia
- Màu sắc     : Trắng , Đen , Xanh
- Mua ngay / làm theo yêu cầu
- Xi mạ Rhodium ( vàng trắng ) và khắc chữ theo yêu cầu
- Chế tác     : Trang sức Shaiya
Nhẫn nữ Shaiya - Trẻ trung và Thời trang
- Chất liệu     : Bạc cao cấp 925 không xi mạ
- Đá              : Cubiczirconia
- Màu sắc     : Trắng , Đen , Xanh
- Mua ngay / làm theo yêu cầu
- Xi mạ Rhodium ( vàng trắng ) và khắc chữ theo yêu cầu
- Chế tác     : Trang sức Shaiya
Nhẫn nữ Shaiya - Trẻ trung và Thời trang
- Chất liệu     : Bạc cao cấp 925 không xi mạ
- Đá              : Cubiczirconia
- Màu sắc     : Trắng , Đen , Xanh
- Mua ngay / làm theo yêu cầu
- Xi mạ Rhodium ( vàng trắng ) và khắc chữ theo yêu cầu
- Chế tác     : Trang sức Shaiya
Nhẫn nữ Shaiya - Trẻ trung và Thời trang
- Chất liệu     : Bạc cao cấp 925 không xi mạ
- Đá              : Cubiczirconia
- Màu sắc     : Trắng , Đen , Xanh
- Mua ngay / làm theo yêu cầu
- Xi mạ Rhodium ( vàng trắng ) và khắc chữ theo yêu cầu
- Chế tác     : Trang sức Shaiya
Nhẫn nữ Shaiya - Trẻ trung và Thời trang
- Chất liệu     : Bạc cao cấp 925 không xi mạ
- Đá              : Cubiczirconia
- Màu sắc     : Trắng , Đen , Xanh
- Mua ngay / làm theo yêu cầu
- Xi mạ Rhodium ( vàng trắng ) và khắc chữ theo yêu cầu
- Chế tác     : Trang sức Shaiya
Nhẫn nữ Shaiya - Trẻ trung và Thời trang
- Chất liệu     : Bạc cao cấp 925 không xi mạ
- Đá              : Cubiczirconia
- Màu sắc     : Trắng , Đen , Xanh
- Mua ngay / làm theo yêu cầu
- Xi mạ Rhodium ( vàng trắng ) và khắc chữ theo yêu cầu
- Chế tác     : Trang sức Shaiya
Nhẫn nữ Shaiya - Trẻ trung và Thời trang
- Chất liệu     : Bạc cao cấp 925 không xi mạ
- Đá              : Cubiczirconia
- Màu sắc     : Trắng , Đen , Xanh
- Mua ngay / làm theo yêu cầu
- Xi mạ Rhodium ( vàng trắng ) và khắc chữ theo yêu cầu
- Chế tác     : Trang sức Shaiya
Nhẫn nữ Shaiya - Trẻ trung và Thời trang
- Chất liệu     : Bạc cao cấp 925 không xi mạ
- Đá              : Cubiczirconia
- Màu sắc     : Trắng , Đen , Xanh
- Mua ngay / làm theo yêu cầu
- Xi mạ Rhodium ( vàng trắng ) và khắc chữ theo yêu cầu
- Chế tác     : Trang sức Shaiya
Nhẫn nữ Shaiya - Trẻ trung và Thời trang
- Chất liệu     : Bạc cao cấp 925 không xi mạ
- Đá              : Cubiczirconia
- Màu sắc     : Trắng , Đen , Xanh
- Mua ngay / làm theo yêu cầu
- Xi mạ Rhodium ( vàng trắng ) và khắc chữ theo yêu cầu
- Chế tác     : Trang sức Shaiya
Nhẫn nữ Shaiya - Trẻ trung và Thời trang
- Chất liệu     : Bạc cao cấp 925 không xi mạ
- Đá              : Cubiczirconia
- Màu sắc     : Trắng , Đen , Xanh
- Mua ngay / làm theo yêu cầu
- Xi mạ Rhodium ( vàng trắng ) và khắc chữ theo yêu cầu
- Chế tác     : Trang sức Shaiya
Nhẫn nữ Shaiya - Trẻ trung và Thời trang
- Chất liệu     : Bạc cao cấp 925 không xi mạ
- Đá              : Cubiczirconia
- Màu sắc     : Trắng , Đen , Xanh
- Mua ngay / làm theo yêu cầu
- Xi mạ Rhodium ( vàng trắng ) và khắc chữ theo yêu cầu
- Chế tác     : Trang sức Shaiya
Nhẫn nữ Shaiya - Trẻ trung và Thời trang

giá cũ 395k còn 365k

 bạc cao cấp 925 không xi mạ

Đá : Cobiczrconia

Màu sắc: Trắng,xanh,đen

Xi mạ : Rodium (vàng trắng) và khắc chữ theo yêu cầu

Mua ngay/làm theo yêu cầu

Chế tác: Trang sức Shaiya – Made in Viet Nam

giá cũ 435k còn 395k

 bạc cao cấp 925 không xi mạ

Đá : Cobiczrconia

Màu sắc: Trắng,xanh,đen

Xi mạ : Rodium (vàng trắng) và khắc chữ theo yêu cầu

Mua ngay/làm theo yêu cầu

Chế tác: Trang sức Shaiya – Made in Viet Nam

giá cũ 335k còn 295k

 bạc cao cấp 925 không xi mạ

Đá : Cobiczrconia

Màu sắc: Trắng,xanh,đen

Xi mạ : Rodium (vàng trắng) và khắc chữ theo yêu cầu

Mua ngay/làm theo yêu cầu

Chế tác: Trang sức Shaiya – Made in Viet Nam

giá cũ 395k còn 365k

 bạc cao cấp 925 không xi mạ

Đá : Cobiczrconia

Màu sắc: Trắng,xanh,đen

Xi mạ : Rodium (vàng trắng) và khắc chữ theo yêu cầu

Mua ngay/làm theo yêu cầu

Chế tác: Trang sức Shaiya – Made in Viet Nam

giá cũ 395k còn 365k

 bạc cao cấp 925 không xi mạ

Đá : Cobiczrconia

Màu sắc: Trắng,xanh,đen

Xi mạ : Rodium (vàng trắng) và khắc chữ theo yêu cầu

Mua ngay/làm theo yêu cầu

Chế tác: Trang sức Shaiya – Made in Viet Nam

giá cũ 335k còn 295k

 bạc cao cấp 925 không xi mạ

Đá : Cobiczrconia

Màu sắc: Trắng,xanh,đen

Xi mạ : Rodium (vàng trắng) và khắc chữ theo yêu cầu

Mua ngay/làm theo yêu cầu

Chế tác: Trang sức Shaiya – Made in Viet Nam

giá cũ 395k còn 365k

 bạc cao cấp 925 không xi mạ

Đá : Cobiczrconia

Màu sắc: Trắng,xanh,đen

Xi mạ : Rodium (vàng trắng) và khắc chữ theo yêu cầu

Mua ngay/làm theo yêu cầu

Chế tác: Trang sức Shaiya – Made in Viet Nam

giá cũ 395k còn 365k

 bạc cao cấp 925 không xi mạ

Đá : Cobiczrconia

Màu sắc: Trắng,xanh,đen

Xi mạ : Rodium (vàng trắng) và khắc chữ theo yêu cầu

Mua ngay/làm theo yêu cầu

Chế tác: Trang sức Shaiya – Made in Viet Nam

giá cũ 395k còn 365k

 bạc cao cấp 925 không xi mạ

Đá : Cobiczrconia

Màu sắc: Trắng,xanh,đen

Xi mạ : Rodium (vàng trắng) và khắc chữ theo yêu cầu

Mua ngay/làm theo yêu cầu

Chế tác: Trang sức Shaiya – Made in Viet Nam

giá cũ 395k còn 365k

 bạc cao cấp 925 không xi mạ

Đá : Cobiczrconia

Màu sắc: Trắng,xanh,đen

Xi mạ : Rodium (vàng trắng) và khắc chữ theo yêu cầu

Mua ngay/làm theo yêu cầu

Chế tác: Trang sức Shaiya – Made in Viet Nam

giá cũ 395k còn 365k

 bạc cao cấp 925 không xi mạ

Đá : Cobiczrconia

Màu sắc: Trắng,xanh,đen

Xi mạ : Rodium (vàng trắng) và khắc chữ theo yêu cầu

Mua ngay/làm theo yêu cầu

Chế tác: Trang sức Shaiya – Made in Viet Nam

giá cũ 395k còn 365k

 bạc cao cấp 925 không xi mạ

Đá : Cobiczrconia

Màu sắc: Trắng,xanh,đen

Xi mạ : Rodium (vàng trắng) và khắc chữ theo yêu cầu

Mua ngay/làm theo yêu cầu

Chế tác: Trang sức Shaiya – Made in Viet Nam

quà tặng hàng tuần Xem chi tiết
hướng dẫn đo sai tay Xem chi tiết
chế độ bảo hành Xem chi tiết
Chăm sóc khách hàng
      BẠC SHAIYA JEWELRY